|  
پنجشنبه 8 خرداد 1399
English  |   |   | 
 
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 1   هادی   عبداللهی فر   76301225-29   2322   معاونت محترم دانشجویی       
 2   خانم   مرتضوی   76301225-29   2320   دفتر معاونت دانشجویی       
 3   امیر   صیفی   76301225-29   2220   مدیر دانشجویی       
 4   خانم   حیدریان   76301225-29   2228   مسئول تربیت بدنی       
 5   خانم   قرایی   76301225-29   2360-61-62-63   مسئول فارغ التحصیلان       
 6   خانم   فرهودی   76301225-29   2221   کارشناس نقل و انتقالات       
 7   فرید   فتحعلی   76301225-29   2224   اتوماسیون تغذیه       
 8   محمدحسین   تسلیمی   76301225-29   2219   صدور گواهی       
 9   مجید   متولی   76301225-29   2223   امور مشمولین       
 10   محمد حسین   تسلیمی   76301225-29   2224   امور دانشجویی- صدور کارت       
دفترچه تلفن    |