|  
چهارشنبه 7 اسفند 1398
English  |   |   | 
 
نام و نام خانوادگی: مجید متولی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان آموزشی مجتمع شماره یک،طبقه سوم 

شماره تماس:76328181 داخلی2166
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مسئول کانون فارغ التحصیلان
دفترچه تلفن    |