|  
پنجشنبه 8 خرداد 1399
English  |   |   | 
 
اطلاعیه مهم درخصوص مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول( برادر)

 با عنایت به بخشنامه جدید سازمان وظیفه عمومی درخصوص صدور مجوز خروج ازکشور جهت سفرهای زیارتی وسیاحتی ازتاریخ 95/2/15جهت ثبت نام باید به سایت سازمان نظام وظیفه به آدرس:

www.evazifeh.epolice.ir 

مراجعه و پس ازمطالعه نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی اقدام فرمائید؛لذا مراجعه حضوری به واحد دیگر نیاز 
نمی باشد.

تذکرات مهم:

1-نام کاربری شما درسامانه،شماره ملی و رمز ورود،کد سخا می باشد(کد سخا بر روی برگه معافیت تحصیلی دانشجو موجود می باشد؛در صورت نداشتن کد مذکور،باید به مراکز پلیس بعلاوه 10 مراجعه نمایید.) 

2-پل ارتباطی دانشجو با سامانه(پیامک) می باشد؛ لذا در ثبت شماره موبایل نهایت دقت صورت پذیرد.

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد دماوند

اداره امور مشمولین

فرم های سفر های علمی و نیمه علمی
فرم شماره 1
فرم شماره 2
واریز مبلغ 20000 ریال به شماره حساب0104460446004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاداسلامی(تکمیل فرم شماره 1و2توسط دانشجو  الزامی می باشد)
فرم های مسابقات ورزشی
فرم شماره 1
فرم شماره 2
مدارک مورد نیاز : گواهی از فدراسیون ورزشی مربوطه - واریز مبلغ 20000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی(تکمیل فرم شماره 1و2 توسط دانشجو الزامی می باشد).

دفترچه تلفن    |