|  
پنجشنبه 8 خرداد 1399
English  |   |   | 
 
 

تذکر مهم ارائه کارت پایان خدمت برای دریافت مدرک برای آقایان الزامیست .کارشناس این قسمت آقای نجاری با داخلی 2181 می باشد-مدارکی که جهت دانش آموختگان توسط اداره فارغ التحصیلان صادر می شود عبارتند از :

 


1-گواهینامه موقت : برای کلیه فارغ التحصیلان اعم از بدهکار به صندوق رفاه و ... و عادی ، این مدرک توسط واحد دانشگاهی صادر می شود .
2-ریز نمرات داخلی : این ریز نمرات قابلیت ترجمه ندارد و صرفا جهت استفاده در داخل کشور معتبر است و پس از صدور گواهینامه موقت قابل صدور می باشد .
3- دانشنامه : مدرک اصلی فراغت از تحصیل دانش آموختگان که پس از صدور گواهینامه موقت صادر و به تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد رسیده و قابلیت ترجمه نیز دارد .
4- ریز نمرات قابل ترجمه : این ریز نمرات با تایید سازمان مرکزی دانشگاه بوده و قابلیت ترجمه نیز دارد.


دفترچه تلفن    |