|  
پنجشنبه 8 خرداد 1399
English  |   |   | 
 
 

دانشجویان مقطع کاردانی وکارشناسی

1-مراجعه دانشجویانی که 50و100 واحد درسی را گذرانده اند به مسئول خدمات آموزشی جهت بررسی پرونده و اعلام نواقص آن و رفع آنها توسط شخص دانشجو .
2-مراجعه به کارشناس آموزش و دریافت فرم مراحل فارغ التحصیلی پس از اتمام تحصیلات و تکمیل موارد قید شده در فرم مذکور .
3-تحویل مدارک لازم ( فیش ارزشیابی و تمبرجهت صدور مدرک ) و فرم تسویه حساب به مسئول فارغ التحصیلان جهت  تائید وامضا.
4-صدور وتحویل گواهینامه موقت (پس از بررسی کامل پرونده از لحاظ گذراندن کامل دروس برابر سرفصل و مدارک لازم برای فراغت از تحصیل و رعایت کلیه موارد آئین نامه آموزشی براساس اسناد موجود در پرونده ) حداکثر پس از 3هفته ( درصورت عدم وجود اشکال در پرونده به شخص فارغ التحصیل).
5-صدور دانشنامه پایان تحصیلات و ارسال آن به سازمان مرکزی جهت تایید و تحویل آن به شخص ذینفع .
6-صدور ریز نمرات قابل ترجمه در صورت درخواست فارغ التحصیل در مدت 10روز و ارسال آن به سازمان مرکزی جهت تایید .

 

توضیحات

 

1-بعد از گذشت 3هفته از امضای امور مالی با شماره تلفن اداره فارغ التحصیلان تماس حاصل نموده تا از آماده بودن مدارک خود اطمینان حاصل نماییدوسپس با ارائه اصل کارت پایان خدمت در خصوص برادران وکار ت شناسائی معتبر در خصوص خواهران جهت اخذ مدارک اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه  به اداره فارغ التحصیلان مرااجعه فرمائید . لازم بذکر است مدارک فقط به شخص خود فارغ التحصیل تحویل می گردد.

2-آن دسته از برادران که دارای کارت پایان خدمت نمی باشند لازم است جهت دریافت مدارک خود اعم از گواهینامه موقت و یا دانشنامه  ،گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی و یا برگ سبز اعزام بخدمت یا گواهی اشتغال بخدمت یا گواهی اشتغال بکار در یکی از ارگانهای نظامی را ارائه دهند.
دفترچه تلفن    |