|  
سه شنبه 19 فروردين 1399
English  |   |   | 
 
 

مسئول و کارشناسان  اداره فارغ التحصیلان :

مسئول:     طاهره قرایی

  کارشناسان:1- خانم برزگر    2- آقای علی صفایی3-خانم قرایی

  محل کار: ساختمان اداری، طبقه همکف ،اداره فارغ التحصیلان
شماره تماس:  29-76301225 داخلی2360  - 2361


دفترچه تلفن    |