|  
پنجشنبه 8 خرداد 1399
English  |   |   | 
 
 • نمايش صفحه شماره 1
 • مدارک و شرایط لازم جهت دریافت تخفیف

   

  دانشجویان ممتاز علمی ( رتبه های اول، دوم و سوم کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای):

  مدارک لازم : تکمیل فرم شماره 3 از دانشکده مربوطه پس از اخذ معدل و تعیین نفرات برتر و ارسال به حوزه معاونت دانشجویی

  تخفیف نفرات برتر آزمون سراسری

  - اسامی واجدین شرایط توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد های دانشگاهی اعلام می شود.

  دانشجویان ممتاز ورزشی ( منطقه ای، سراسری و بین المللی):

  - مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامی ( تایید تربیت بدنی واحد و دبیر منطقه توسط واحد دانشگاهی).

  - مسابقات سراسری دانشگاه ، قهرمانی کشوری با تایید تربیت بدنی سازمان مرکزی .

  توجه!

                اعمال تخفیف های مورد نظر برای یک بار در هر نیم سال تحصیلی  بعد از کسب حکم قهرمانی انجام می شود.

   

  تخفیف دانشجویان قاری و حافظ قرآن:

  - مسابقات سراسری دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهی از مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت.

  - مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه: ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت.

  - مسابقات بین المللی: ارایه گواهی دبیرخانه یا سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت.

  تخفیف نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری:

  - منطقه : ارائه گواهی از دبیرخانه منطقه

  - کشوری: معاونت فرهنگی سازمان مرکزی

  دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان:  ارائه تاییدیه از معاونت پژوهشی دانشگاه بر اساس نوع فعالیت

  - تخفیف این بند از محل بودجه پژوهش واحد پس از تایید معاونت پژوهشی دانشگاه تامین شود.

  1 2
  دفترچه تلفن    |