|  
پنجشنبه 8 خرداد 1399
English  |   |   | 
 

  مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: حجت مداحی                

  آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری، طبقه اول، معاونت دانشجویی – تلفن:76301195

 

سوابق تحصیلی

1- کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی
2- کارشناسی ارشد قرآن و حدیث
3- دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
دفترچه تلفن    |